Sunday, 16/06/2019 - 10:49|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
19/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực