Friday, 18/01/2019 - 19:02|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi  Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực