Sunday, 17/02/2019 - 17:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi:  Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
21/12/2017
Ngày hiệu lực:
21/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở; Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện/thành phố.

Ngày ban hành:
19/12/2017
Ngày hiệu lực:
19/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Hoạt động động thông tin đối ngoại Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018 ...

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực