Monday, 01/03/2021 - 16:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 200 /PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2017 V/v tiếp tục thực hiện và đưa công tác kiểm tra nội bộ trường học vào nề nếp

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200 /PGDĐT

V/v tiếp tục thực hiện và đưa công tác kiểm tra nội bộ trường học vào nề nếp

Thuận Châu, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

Ngày 22 tháng 9 năm 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 160/PGDĐT hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015 và các năm học tiếp theo.

Qua nắm bắt tình hình ở một số nhà trường, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Có trường đã đưa công tác kiểm tra nội bộ trở thành công việc thường xuyên, đảm bảo dân chủ, hiệu quả, thúc đẩy đơn vị phát triển; tuy nhiên, vẫn có trường chưa quan tâm công tác này, thực hiện cầm chừng, chưa dân chủ, chưa công khai, minh bạch, mang tính áp đặt, mới chỉ coi trọng công tác kiểm tra của Hiệu trưởng, coi trọng kiểm tra chuyên môn, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ...

Nhằm tiếp tục thực hiện và đưa công tác kiểm tra nội bộ trường học vào nề nếp, thường xuyên, đảm bảo đây là khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý (thiết lập mối liên hệ ngược), Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường học cần quan tâm và lưu ý một số nội dung như sau:

1. Nghiêm túc nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo Công văn số 160/PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo (có gửi lại kèm theo văn bản này).

2. Xác định công tác kiểm tra nội bộ là việc làm thường xuyên, hàng năm của nhà trường (không chờ đợi công văn đôn đốc, nhắc nhở).

3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ phù hợp với đơn vị, không nhất thiết phải kiểm tra tất cả các nội dung, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong 01 năm học (tùy theo quy mô trường có thể xác định 2-3 năm/vòng kiểm tra nội bộ toàn diện, các trường lớn có thể thành lập Ban kiểm tra nội bộ gồm các Tổ thực hiện kiểm tra chéo hoặc kiểm tra song song nhiều nhiệm vụ).

4. Tổ chức kiểm tra nội bộ cần đúng theo mục đích yêu cầu, đảm bảo tinh thần đồng chí đồng nghiệp, đôn đốc, thúc đẩy, hỗ trợ và giúp đỡ các đối tượng kiểm tra làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn (Ban, Tổ kiểm tra nội bộ làm việc theo chế độ tập thể, không hành chính hóa, không gây căng thẳng, không định kiến hay thiên vị, không gây mất đoàn kết, không độc đoán chuyên quyền, không áp đặt cá nhân…). Gắn kiểm tra nội bộ với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn với quy chế phát ngôn, vừa phải đúng quy định, vừa đảm bảo giữ gìn danh dự nhà giáo và người lao động.

5. Hiệu trưởng nhà trường cần gương mẫu thực hiện dân chủ trong đơn vị, nhận thức và hành động đúng theo phương châm “Hiệu trưởng vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra”.

6. Lưu giữ hồ sơ kiểm tra nội bộ đầy đủ theo quy định. Hàng năm, Sở-Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra hồ sơ tại nhà trường hoặc lựa chọn một số đơn vị chuyển hồ sơ về Phòng để kiểm tra tập trung.

Trên đây là một số lưu ý về công tác kiểm tra nội bộ trường học. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc có cách hiểu, cách làm khác nhau, các trường nên tham khảo, trao đổi kinh nghiệm và học tập cùng nhau, hoặc báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để cùng tháo gỡ./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng;

- Như Kính gửi (đăng Web);

  • Lưu: VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hữu Hải


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết