Thứ ba, 27/10/2020 - 01:30|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 170/PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 V/v báo cáo số liệu giáo viên, lớp học, học sinh tiểu học thời điểm 06/9/2017

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
  

 

 

Số: 170/PGDĐT

V/v báo cáo số liệu giáo viên, lớp học, học sinh tiểu học thời điểm 06/9/2017

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thuận Châu, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các trường Tiểu học trong toàn huyện.

Hiện nay do sự cố kỹ thuật nên phần mềm thống kê EQMS đang tạm dừng hoạt động để khắc phục. Để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiểu học thực hiện một số công việc sau:

1. Báo cáo chính xác số liệu cán bộ giáo viên, lớp, học sinh theo thời điểm 06/9/2017 (biểu mẫu kèm theo), để Phòng tổng hợp, điều chỉnh phê duyệt và có số liệu thống nhất trong toàn huyện.

- Trường hợp có sự thay đổi về số lớp, số học sinh đề nghị các trường gửi kèm báo cáo giải trình (đối chiếu với số liệu kế hoạch năm học 2017-2018 đã duyệt tại thời điểm tháng 3/2017).

2. Biểu thống kê và báo cáo giải trình (nếu có) gửi về địa chỉ e-mail: loquynh983@gmail.comchậm nhất ngày 11/9/2017 (không cần gửi bản dấu đỏ).

- Lưu ý: Tất cả các trường tiểu học đều phải báo cáo số liệu (kể cả không có thay đổi so với kế hoạch).

Đề nghị các trường tiểu học quan tâm thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

 

                                                                                                                                                KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                           

                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                    Nguyễn Hữu Hải

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Website PGD&ĐT;

- Lưu: VT.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết