Thứ ba, 27/10/2020 - 02:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời số 16/GM-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 Dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

 

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
  

 

 

 

Số: 16/GM-PGDĐT

                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  

 

 

 

                                                                Thuận Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2017

                      

                                                                                        GIẤY MỜI

                                                       Dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2017 - 2018

                                                                   ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

 

 
  

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 24 /KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc giao ban đầu năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trân trọng kính mời Đại biểu dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ cụ thể từng cấp học năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

 1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

2. Thành phần

2.1. Thành phần mời: Mời Thường trực UBND huyện.

2.2. Thành phần triệu tập

- Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) các trường học trực thuộc UBND huyện.

(Yêu cầu các đơn vị tham gia dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, trường hợp có lý do đặc biệt xin nghỉ phải được sự cho phép của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo).

3. Thời gian: 1 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00’, thứ  sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017.  

4. Địa điểm: Tại Hội trường nhà hàng Nậm Muổi.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như thành phần;

- Lưu: VT, (Đỉnh 116b).

 

                                                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                                                                                                                                (Đã ký)

 

 

                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Quang


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết