Thứ ba, 21/11/2017 - 01:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 221/PGDĐT

V/v tẩy giun cho học sinh tiểu học

đợt II năm 2017

 

Thuận Châu, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các trường tiểu học trong toàn huyện.

 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-TTYT ngày 20/10/2017 của Trung tâm y tế huyện Thuận Châu về việc tẩy giun cho học sinh trường tiểu học đợt II năm 2017;

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiểu học trong toàn huyện thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện; Trạm y tế xã, thị trấn tiến hành cho học sinh uống thuốc tẩy giun đợt II năm 2017.

2. Các trường chuẩn bị bàn ghế, nước đun sôi để nguội để học sinh uống thuốc; vệ sinh trường, lớp, khơi thông cống rãnh khu vực trường sạch sẽ.

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 15/11/2017;

- Địa điểm: Tại các trường tiểu học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiểu học phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Các trường tiểu học;

- TT Y tế huyện;

- Lưu: VT, Đỉnh.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực