Monday, 01/03/2021 - 16:19|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Kính gửi: Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn cơ sở các trường học. Đề nghị các đơn vị phổ biến nội dung Công văn này và Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT đến toàn thể nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức của nhà trường để nghiên cứu, nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, và tham gia xét chọn. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để được hướng dẫn kịp thời.
Ngày ban hành:
26/02/2014
Ngày hiệu lực:
26/02/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực