Saturday, 16/01/2021 - 07:32|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Thực hiện công văn số 2584/UBND-VX ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các chỉ tiêu đào tạo nhân lực cho các tỉnh Tây Bắc năm 2013; Căn cứ Công văn 6521/BGDĐT-GDĐH ngày 20/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo nhân lực cho các tỉnh/ thành thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng (liên kết đào tạo) vào các trường đại học năm 2013 như sau:
Ngày ban hành:
17/10/2013
Ngày hiệu lực:
17/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2013. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu đề nghị Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền, thông báo tới các tầng lớp nhân dân và các em học sinh về công tác thu hồ sơ tuyển sinh Đại học theo chế độ cử tuyển năm 2013 với một số nội dung cơ bản như sau:
Ngày ban hành:
08/10/2013
Ngày hiệu lực:
08/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực