Sunday, 28/02/2021 - 04:46|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Sơn La; các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ngày 26/9/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Kế hoạch số 05/KH-PGDĐT về việc tổ chức các hội nghị giao ban Hiệu trưởng hằng tháng đối với các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013. Theo đó hội nghị giao ban toàn ngành sẽ được tổ chức vào các ngày 27/9/2012; 28/12/2012 và 28/4/2013.
Ngày ban hành:
15/04/2013
Ngày hiệu lực:
15/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực