Sunday, 28/02/2021 - 04:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2013-2014, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2013-2014. Ngày 23/9/2013, phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Giấy mời số 23/GM-PGDĐT, mời Hiệu trường các đơn vị trường học trong toàn huyện về dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2013-2014, địa điểm tại Nhà văn hóa huyện. Do có sự thay đổi đột xuất về cơ sở vật chất, phòng Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng thông báo tới Hiệu trưởng các đơn vị trường học về kế hoạch thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban đầu năm học 2013-2014 cụ thể như sau: Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 01/10/2013 Địa điểm: Tại Hội trường số 02 - Khách sạn Mạnh Thắng Địa chỉ: Số 36 - Tiểu khu 11 - Đường Trung Dũng - Thị trấn Thuận Châu.
Ngày ban hành:
27/09/2013
Ngày hiệu lực:
27/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/09/2013
Ngày hiệu lực:
24/09/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 26/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 của ngành Giáo dục và Đào tạo. UBND huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013; triển khai nhiệm vụ năm học mới 2013-2014.
Ngày ban hành:
24/08/2013
Ngày hiệu lực:
24/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Kế hoạch số 717/KH-SGDĐT ngày 13/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc kiểm tra công tác liên kết đào tạo, công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2013-2014 được đảm bảo đúng kế hoạch và an toàn, phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu đề nghị các đơn vị trường học báo cáo nhanh một số nội dung sau: 1. Công tác tuyển sinh đầu năm học; 2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cung ứng sách giáo khoa; 3. Tình hình đội ngũ giáo viên và công tác phân công giảng dạy; 4. Công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng. Thời gian báo cáo: Thời gian hoàn thành trước ngày 23/8/2013, các đơn vị nộp báo cáo băng văn bản và báo cáo nhanh về bộ phận chuyên môn các bậc học theo số điện thoại: 0223.847.583.
Ngày ban hành:
19/08/2013
Ngày hiệu lực:
19/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực