Sunday, 28/02/2021 - 04:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Thực hiện Kế hoạch số 717/KH-SGDĐT ngày 13/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc kiểm tra công tác liên kết đào tạo, công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2013-2014. Để chuẩn bị cho khai giảng năm học 2013-2014 được đảm bảo đúng kế hoạch và an toàn, phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Châu đề nghị các đơn vị trường học báo cáo nhanh một số nội dung sau: 1. Công tác tuyển sinh đầu năm học; 2. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cung ứng sách giáo khoa; 3. Tình hình đội ngũ giáo viên và công tác phân công giảng dạy; 4. Công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng. Thời gian báo cáo: Thời gian hoàn thành trước ngày 23/8/2013, các đơn vị nộp báo cáo băng văn bản và báo cáo nhanh về bộ phận chuyên môn các bậc học theo số điện thoại: 0223.847.583.
Ngày ban hành:
19/08/2013
Ngày hiệu lực:
19/08/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Sơn La; các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ngày 26/9/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Kế hoạch số 05/KH-PGDĐT về việc tổ chức các hội nghị giao ban Hiệu trưởng hằng tháng đối với các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2012 - 2013. Theo đó hội nghị giao ban toàn ngành sẽ được tổ chức vào các ngày 27/9/2012; 28/12/2012 và 28/4/2013.
Ngày ban hành:
15/04/2013
Ngày hiệu lực:
15/04/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực