Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Năm, Ngày 19-10-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

1a 0a 0a 6a 1a 6a 6a
vtoday  Trực tuyến: 19
vall  Tất cả: 1.006.166

Trang chủ»Giáo dục Tiểu học

Công văn 258 về việc chuẩn bị năm học mới 2013 - 2014 theo Chương trình VNEN

Tải Công văn 258 và Biểu mẫu tại đây

 

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 258 /PGD&ĐT-TH

V/v chuẩn bị năm học 2013 - 2014

 mô hình trường học mới VNEN

Thuận Châu, ngày 16 tháng 7 năm 2013

 

          Kính gửi: 12 trường tiểu học thực hiện Chương trình VNEN: Thị trấn; Thôm Mòn; Tông Lạnh 1; Tông Lạnh 2; Chiềng Pấc; Bon Phặng; Tông Cọ; Noong Lay; Chiềng Ly; Phổng Lăng; Chiềng Pha; Bình Thuận.

 

Thực hiện Công văn số 618/SGDĐT-VNEN ngày 12/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị năm học 2013 - 2014 mô hình trường học mới VNEN,

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị 12 trường tiểu học tham gia Dự án VNEN thực hiện một số công việc như sau:

1. Thực hiện tu sửa cơ sở vật chất trường, lớp; trang trí lớp học theo mô hình trường học mới VNEN. Quy trình thực hiện, thủ tục thanh toán theo sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án và các văn bản: Hướng dẫn số 56/GPE-VNEN ngày 8/4/2013 và quy định tài chính về sử dụng nguồn vốn ODA, Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009, Thông tư 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính.

2. Bố trí thời gian tổ chức tăng cường tiếng Việt và kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 năm học 2013 - 2014 để giúp các em học Chương trình VNEN đạt hiệu quả.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các giáo viên dạy lớp 4 VNEN và sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường theo chỉ đạo của BQL Dự án tỉnh.

4. Kiểm kê sách hướng dẫn học các môn (TN-XH lớp 2, 3 tập 1; Tiếng Việt lớp 2, 3 tập 1A, 1B; Toán lớp 2, 3 tập1A, 1B) đã được cấp năm học 2012 - 2013 và số sách được Phòng cấp bù (tháng 7/2013) đối chiếu với số học sinh lớp 2, lớp 3 năm học 2013 - 2014 của trường, nếu thiếu, làm văn bản đề nghị nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bổ sung, đảm bảo mỗi học sinh có một bộ sách hướng dẫn học mô hình VNEN.

5. Rà soát điều chỉnh thông tin; thống kê số lớp, học sinh lớp 2, 3, 4 năm học 2013 - 2014 theo phụ lục đính kèm, tổng hợp gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Đỗ Đình Quân - Bộ phận Tiểu học) trước ngày 20/7/2013.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo PGD&ĐT;

- 12 trường tiểu học mô hình VNEN;

- Website: www.thuanchau.edu.vn;

- Lưu: VT; TH (Quân 15b).

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Hữu Hải

 

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng