Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Bảy, Ngày 10-12-2016

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

8a 8a 2a 1a 9a 8a
vtoday  Trực tuyến: 7
vall  Tất cả: 882.198

Trang chủ»Giáo dục Tiểu học

Công văn 258 về việc chuẩn bị năm học mới 2013 - 2014 theo Chương trình VNEN

Tải Công văn 258 và Biểu mẫu Thiết kế website Hà Nội đây

 

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 258 /PGD&ĐT-TH

V/v thiết kế website bất động sản bị năm học 2013 - 2014

 mô hình trường học mới VNEN

Thuận Châu, ngày 16 tháng 7 năm 2013

 

          Kính gửi: 12 trường tiểu học thiết kế website chuyên nghiệp Chương trình VNEN: Thị trấn; Thôm Mòn; Tông Lạnh 1; Tông Lạnh 2; Chiềng Pấc; Bon Phặng; Tông Cọ; Noong Lay; Chiềng Ly; Phổng Lăng; Chiềng Pha; Bình Thuận.

 

thiết kế website chuyên nghiệp Công văn số 618/SGDĐT-VNEN ngày 12/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị năm học 2013 - 2014 mô hình trường học mới VNEN,

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị 12 trường tiểu học tham gia Dự án VNEN thiết kế website chuyên nghiệp một số công việc như sau:

1. thiết kế website chuyên nghiệp tu sửa cơ sở vật chất trường, lớp; trang trí lớp học theo mô hình trường học mới VNEN. Quy trình thiết kế website chuyên nghiệp, thủ tục thanh toán theo sổ tay thiết kế website giáo dục thiết kế website chuyên nghiệp Dự án và các văn bản: thiết kế website giáo dục số 56/GPE-VNEN ngày 8/4/2013 và quy định tài chính về sử dụng nguồn vốn ODA, Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009, Thông tư 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính.

2. Bố trí thời gian tổ chức tăng cường tiếng Việt và kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 2 năm học 2013 - 2014 để giúp các em học Chương trình VNEN đạt hiệu quả.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các giáo viên dạy lớp 4 VNEN và sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường theo chỉ đạo của BQL Dự án tỉnh.

4. Kiểm kê sách thiết kế website giáo dục học các môn (TN-XH lớp 2, 3 tập 1; Tiếng Việt lớp 2, 3 tập 1A, 1B; Toán lớp 2, 3 tập1A, 1B) đã được cấp năm học 2012 - 2013 và số sách được Phòng cấp bù (tháng 7/2013) đối chiếu với số học sinh lớp 2, lớp 3 năm học 2013 - 2014 của trường, nếu thiếu, làm văn bản đề nghị nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bổ sung, đảm bảo mỗi học sinh có một bộ sách thiết kế website giáo dục học mô hình VNEN.

5. Rà soát điều chỉnh thông thiết kế web tin tức, thiết kế website bất động sản seo google; thống kê số lớp, học sinh lớp 2, 3, 4 năm học 2013 - 2014 theo phụ lục đính kèm, tổng hợp gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Đỗ Đình Quân - Bộ phận Tiểu học) trước ngày 20/7/2013.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo PGD&ĐT;

- 12 trường tiểu học mô hình VNEN;

- Website: www.thuanchau.edu.vn;

- Lưu: VT; TH (Quân 15b).

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Hữu Hải

 

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 kiencohoa toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Du an THCS