Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Năm, Ngày 19-10-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

1a 0a 0a 6a 1a 6a 8a
vtoday  Trực tuyến: 21
vall  Tất cả: 1.006.168

Trang chủ»Giáo dục Tiểu học

CV số 256/PGDĐT ngày 04/7/2013 v/v đánh giá kết quả thực hiện chương trình, sách giáo khoa

Kính gửi:

     - Các trường tiểu học, trung học cơ sở;

     - Các trường phổ thông dân tộc bán trú, Trường phổ thông dân tộc nội trú.

 

          Thực hiện Công văn số 544/SGDĐT-GDTrH ngày 19/6/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình, sách giáo khoa.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiểu học, trung học cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

        1. Tổng kết kết quả thực hiện đổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa theo Nghị quyết 40/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong đó cần đánh giá cụ thể những hạn chế về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đối với giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

          2. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh trong việc thực hiện sách giáo khoa mới theo từng cấp học, từng lớp.

          3. Góp ý chi tiết nội dung cần đề nghị chỉnh sửa cụ thể cho từng môn học, lớp học, cấp học theo mẫu:

          - Đối với cấp tiểu học:

Môn

Lớp

Chương, bài

Nội dung góp ý

Đề xuất chỉ lí

Toán

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Tiếng Việt

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

....

...

 

 

 

          - Đối với cấp trung học cơ sở:

Môn

Lớp

Chương, bài

Nội dung góp ý

Đề xuất chỉ lí

Văn

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

Toán

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

...

...

 

 

 

...

...

 

 

 

 

          4. Các trường gửi báo cáo băng văn bản và bản mềm về Phòng Giáo dục và Đào tạo (nộp trực tiếp cho bộ phận chuyên môn theo cấp học) trước ngày 01/8/2013.

          Bộ phận chuyên môn tổng hợp theo cấp học gửi báo cáo về đồng chí       Đào Xuân Hùng tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2013.  

          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đồng chí hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở chỉ đạo, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc để Phòng tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- TT. Lãnh đạo phòng;

- Bộ phận chuyên môn TH, THCS;

- Như Kính gửi;

- Lưu VT,(Hùng80b).

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

 

Tải Công văn đính kèm tại đây:

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng