Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 8a 7a 3a
vtoday  Trực tuyến: 25
vall  Tất cả: 919.873

Trang chủ»Giáo dục Trung học

Công văn số 172/PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2017 Về việc hướng dẫn dạy môn Tin học cấp THCS năm học 2017 - 2018

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:172/PGDĐT

Về việc hướng dẫn dạy môn Tin học cấp THCS năm học 2017 - 2018

Thuận Châu, ngày 07  tháng 9 năm 2017

 

 

 

Kính gửi: Các trường THCS, PTDTBT THCS trên địa bàn huyện.

 

 

Năm học 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tái bản lại sách tin học cấp THCS gồm 04 quyển dành cho các lớp 6 (Quyển 1), lớp 7 (Quyển 2), lớp 8 (Quyển 3) và lớp 9 (Quyển 4) với nội dung có thay đổi và chỉnh lí về các phần mềm học tập ở các khối lớp và cập nhật mới thông tin đối với những modul kiến thức liên quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy môn Tin học cấp THCS năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

- Các trường học tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh cấp THCS từ lớp 6 đến lớp 9 với thời lượng 2 tiết/tuần, đảm bảo các nguyên tắc về giảng dạy, kiểm tra - đánh giá môn Tin học theo qui định. Khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực; tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật và sử dụng mạng xã hội (Facebook) đúng mục đích. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

- Trên cơ sở bộ sách “Tin học dành cho Trung học cơ sở” quyển 1, quyển 2, quyển 3 và quyển 4 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành năm 2017 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, các trường cập nhật thông tin để giảng dạy cho học sinh, nếu học sinh chưa có điều kiện sử dụng sách mới, nhà trường mua một số bộ để ở thư viện và học sinh có thể dùng chung.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cài đặt phần mềm, máy tính phục vụ cho học sinh học tập.

- Thiết kế bài giảng E-Learning để giảng dạy thay thế cho các bài soạn mang tính trình chiếu bằng PowerPoint trước đây; đăng tải các bài học trên trang http://truonghocketnoi.edu.vn và hướng dẫn học sinh sử dụng tài khoản đã được nhà trường cấp để đăng nhập vào tham khảo và tìm hiểu bài học nhằm tăng cường tính tự học.

- Tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu môn tin học.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Bộ phận chuyên môn - ĐT: 02123.847.583) để được hướng dẫn thêm./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải Công văn tại đây

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng