Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 8a 6a 9a
vtoday  Trực tuyến: 22
vall  Tất cả: 919.869

Trang chủ»Giáo dục Trung học

Công văn số 173/PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2017 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh từ năm học 2017 - 2018

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:173/PGDĐT

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh

từ năm học 2017 - 2018

Thuận Châu, ngày  07  tháng 9  năm 2017

 

 

 

       Kính gửi: Các trường THCS, PTDTBT THCS trên địa bàn huyện

 

 

Căn cứ Công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh từ năm học 2017 - 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc xây dựng và ban hành kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn huyện từ năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Tải Công văn tại đây

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng