Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Sáu, Ngày 23-06-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

7a 6a 3a 1a 4a 0a
vtoday  Trực tuyến: 45
vall  Tất cả: 763.140

Công văn số 28/PGDĐT ngày 25/02/2014 V/v Triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS
27-02-2014

Năm học 2012-2013 Chi nhánh Viettel Sơn La đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo và tập huấn phần mềm SMAS trong công tác quản lý trường học. Sau nhiều lần góp ý và chỉnh sửa, đến nay phần mềm SMAS đã tương đối hoàn thiện và đáp ứng được các yêu cầu quản lý trường học, các biểu mẫu nhập, xuất thông tin tương tự như hệ thống phần mềm VEMIS. Tuy nhiên phần mềm SMAS là phần mềm sử dụng trực tuyến nên các đơn vị sử dụng được ngay mà không cần phải cài đặt và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra phần mềm SMAS như là một sổ liên lạc điện tử giúp cho việc phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường chặt chẽ hơn, việc quản lý hoạt động của cha mẹ học sinh đối với con em mình tốt hơn, thông tin từ nhà trường về chuyên cần, kết quả học tập của học sinh đến cha mẹ kịp thời từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Hướng dẫn số 17/HD-PGDĐT ngày 07/02/2014 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015
12-02-2014

Căn cứ Hướng dẫn số 53/HD-SGDĐT ngày 25/01/2014. Nhằm hướng dẫn các đơn vị trường học xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015 được chính xác, khoa học; từ đó tổng hợp, xây dựng thành Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện Thuận Châu trình Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cơ bản về công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014-2015 như sau:

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 kiencohoa toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Du an THCS