Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 8a 7a 7a
vtoday  Trực tuyến: 28
vall  Tất cả: 919.877

Trang chủ»Kế hoạch - Thống kê

Công văn số 109/PGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2017 V/v tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoàn thiện phiếu thu thập thông tin điều tra kinh tế cơ sở giáo dục và đào tạo

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 109/PGDĐT

V/v tổ chức Hội nghị hướng dẫn hoàn thiện phiếu thu thập thông tin điều tra kinh tế cơ sở giáo dục và đào tạo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            

 

Thuận Châu, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Các trường học trên địa bàn huyện.

 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận đủ phiếu thu thập thông tin điều tra kinh tế cơ sở giáo dục và đào tạo của các đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, đa số các trường nhập thông tin trong phiếu chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa lôgic.

 Để đảm bảo số liệu trong phiếu chính xác, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện việc thu thập thông tin trên phiếu điều tra, cụ thể như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu lúc 8 giờ 00’ ngày 14/6/2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường văn hóa huyện.

3. Thành phần: Mỗi đơn vị 1 người là người trực tiếp trả lời phiếu (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hoặc kế toán, riêng các trường sau trực tiếp Hiệu trưởng đến và ký xác nhận vào phiếu điều tra mới: Trường THCS: Liệp Tè, Co Mạ, Bản Lầm, Chiềng La, Long Hẹ; Trường Mầm non É Tòng).

          * Yêu cầu:

- Tính tổng lương các tháng năm 2016; số tiền được khen thưởng của đơn vị, số tiền công tác phí; số tiền thu học phí của học sinh, số tiền để lại.

- Tính tổng nguyên giá tài sản cố định của nhà trường gồm (nhà lớp học, các phòng chức năng, thiết bị dạy và học như máy tính, máy chiếu, bàn ghế...) của đơn vị để có số liệu ghi bổ sung vào phiếu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Các đơn vị mang theo bút phủ, bút ghi cùng mực với phiếu đã ghi lần trước của đơn vị.

- Đơn vị nào chưa nộp báo cáo tài chính mang theo nộp tại Hội nghị;

Đây là nội dung quan trọng, cần hoàn thiện ngay, yêu cầu các đơn vị cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: VT, Đỉnh (115 bản).

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải Công văn tại đây

Các tin khác

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng