Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 8a 6a 6a
vtoday  Trực tuyến: 19
vall  Tất cả: 919.866

Trang chủ»Kế hoạch - Thống kê

Giấy mời số 16/GM-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 Dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số: 16/GM-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Thuận Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2017

                       

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2017 - 2018

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện

 

 
 

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số 24 /KH-PGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc giao ban đầu năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trân trọng kính mời Đại biểu dự Hội nghị giao ban đầu năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ cụ thể từng cấp học năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

 1. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

2. Thành phần

2.1. Thành phần mời: Mời Thường trực UBND huyện.

2.2. Thành phần triệu tập

- Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) các trường học trực thuộc UBND huyện.

(Yêu cầu các đơn vị tham gia dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, trường hợp có lý do đặc biệt xin nghỉ phải được sự cho phép của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo).

3. Thời gian: 1 ngày, khai mạc lúc 8 giờ 00’, thứ  sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017.  

4. Địa điểm: Tại Hội trường nhà hàng Nậm Muổi.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như thành phần;

- Lưu: VT, (Đỉnh 116b).

 

 TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải Giấy mời tại đây

ĐỀ NGHỊ CÁC ĐẠI BIỂU ĐẾN DỰ HỘI NGHỊ MANG TÀI LIỆU THEO, NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ CHUẨN BỊ Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ (tài liệu đã được gửi qua mail các đơn vị, nếu chưa nhận được các trường cần liên hệ bộ phận chuyên môn)

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng