Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Sáu, Ngày 23-06-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

7a 6a 3a 1a 4a 2a
vtoday  Trực tuyến: 46
vall  Tất cả: 763.142

Công văn số 368 ngày 24/12/2013 về việc xét duyệt, lập danh sách học sinh được hỗ trợ gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
24-12-2013

Kính gửi các trường Tiểu học và THCS (vùng đặc biệt khó khăn) có HS bán trú: Tờ trình và danh sách học sinh (theo mẫu) nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (ông Tưởng Duy Long - Bộ phận tài vụ) trước ngày 26/12/2013 để tổng hợp tham mưu UBND huyện, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, làm cơ sở cấp phát gạo cho học sinh.

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 kiencohoa toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Du an THCS