Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 9a 7a 6a
vtoday  Trực tuyến: 41
vall  Tất cả: 919.976

Trang chủ»Thông Tin Từ Cơ Sở

Lần đầu tiên tham gia, huyện Thuận Châu có 02 học sinh được vào vòng thi IOE và 01 học sinh được vào vòng thi Violympic cấp Quốc gia

 

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117/QĐ-SGD&ĐT

      Sơn La, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập đội tuyển thi Olympic tiếng Anh

qua Internet  cấp toàn quốc năm học 2013-2014


 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

            Căn cứ Thể lệ cuộc thi Olimpic Tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 7343/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2013-2014;

Căn cứ kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014;

             Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập đội tuyển thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp toàn quốc - năm học 2013-2014 gồm 56 học sinh, trong đó: lớp 5 có 25 em; lớp 9 có 21 em; lớp 11có 10 em (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển tổ chức ôn luyện cho các học sinh. Học sinh tự chuẩn bị máy tính xách tay, tai nghe để tham dự cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo điều kiện về đường mạng cho từng thí sinh dự thi.

- Thời gian thi: ngày 26/4/2014.

- Khai mạc: 16h00 ngày 25/4/2014.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí: Các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển có trách nhiệm đảm bảo kinh phí đưa, đón đội tuyển tham gia cuộc thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng phòng: Giáo dục phổ thông; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thành Phố, Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu, Yên Châu; Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Mai Sơn, Thuận Châu, Thảo Nguyên, Phù Yên, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Hoàng Tiến Đức

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN THI OLYMPIC TIẾNG ANH QUA INTERNET

CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2012-2013

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-SGDĐT   ngày 28  tháng 3  năm 2014)

TT

Họ và tên

ID

Lớp

HS trường

Ghi chú

1

Nguyễn Khắc Trường Bảo

1201005028

5

Tiểu học Ngọc Linh, TP

 

2

Phạm Mai Chi

113424135

5

Tiểu học Tô Hiệu, TP

 

3

Nguyễn Quốc Cường

1201734504

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

4

Đoàn Hương Giang

115568683

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

5

Phạm Lê Thúy Hiền

1204315434

5

Tiểu học 4/8, Mộc Châu

 

6

Phạm Minh Đức

115914637

5

Tiểu học Quyết Tâm, TP

 

7

Nguyễn Mai Linh

1202035437

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

8

Hà Ngọc An Khánh

1203311368

5

Tiểu học Quyết Thắng, TP

 

9

Lê Hồng Hạnh

1200935830

5

Tiểu học Tô Hiệu, TP

 

10

Lê Mạnh Tường

1206046520

5

Tiểu học Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

11

Nguyễn Đức Thắng

1200699696

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

12

Trần Phương Thảo

1202159026

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

13

Nguyễn Ánh Dương

1202248070

5

Tiểu học Quyết Thắng, TP

 

14

Nguyễn Đặng Khánh Toàn

1201757943

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

15

Lại Tiến Thành

116355206

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

16

Nguyễn Việt Hoàng

116739537

5

Tiểu học Tô Hiệu, TP

 

17

Phạm An Hiếu

1201745556

5

Tiểu học Chiềng Lề, TP

 

18

Nguyễn Anh Tài

1204348916

5

Tiểu học Thị trấn Thuận Châu

 

19

Lê Tâm Nhi

1204256532

5

Tiểu học Tô Hiệu, Mai Sơn

 

20

Vũ Minh Đức

1201324427

5

Tiểu học Ngọc Linh, TP

 

21

Lê Hà My

1201400582

5

Tiểu học Ngọc Linh, TP

 

22

Nguyễn Nhật Khánh

1201775280

5

Tiểu học Quyết Thắng, TP

 

23

Nguyễn Hưng Tân

1201105215

5

Tiểu học Tô Hiệu, TP

 

24

Lê Việt Hoàng

1205856060

5

Tiểu học Thị trấn Thuận Châu

 

25

Nguyễn Thái Hoàng

1201874172

5

Tiểu học Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

26

Ma Thu Huyền

108448566

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

27

Lê Hoàng

1202578796

8

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

28

Trần Thị Như Phương

108249693

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

29

Đỗ Minh Ngọc

1203747824

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

30

Đỗ Nhật Minh

1201662037

9

THCS Lê Quý Đôn, Mộc Châu

 

31

Lê Thảo Ngân

1201699436

9

THCS Chất lượng cao Mai Sơn

 

32

Bùi Diệp Anh

1204082910

9

THCS Chất lượng cao Mai Sơn

 

33

Nguyễn Bình Nhi

1203792601

9

Trường THCS Nguyễn Trãi, TP

 

34

Hà Thị Thùy Dung

1201604865

9

THCS Lê Quý Đôn, Mộc Châu

 

35

Nguyễn Linh

1201333083

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

36

Lường Hoàng Lâm

1203790560

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

37

Nguyễn Minh Phương

1204705866

9

THCS Lê Quý Đôn, Mộc Châu

 

38

Trần Thu Thảo

1204251698

9

THCS Nguyễn Cảnh Toàn, Yên Châu

 

39

Cầm Vĩ Hiệp

1202936198

9

THCS Quyết Thắng, TP

 

40

Mai Khánh Linh

1201763361

9

THCS Lê Quý Đôn, Mộc Châu

 

41

Bàng Khánh Tùng Lâm

108637641

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

42

Lê Xuân Minh

1203784007

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

43

Cầm Việt Đức

1204084332

9

THCS Chất lượng cao Mai Sơn

 

44

Hà Huyền Linh

1201165092

9

THCS Chất lượng cao Mai Sơn

 

45

Trần Thị Thanh Tâm

1203605754

9

THCS Nguyễn Trãi, TP

 

46

Phan Thanh Tùng

1205968342

9

THCS Quyết Thắng, TP

 

47

Nguyễn Công Quyết

1203549893

11

THPT Mai Sơn

 

48

Đỗ Thị Thanh Hằng

1204594544

11

THPT Thuận Châu

 

49

Trần Hiệp

107013162

11

THPT Chuyên Sơn La

 

50

Cầm Hạnh Chi

1204148068

11

THPT Chuyên Sơn La

 

51

Nguyễn Xuân Khánh

1204165699

11

THPT Chuyên Sơn La

 

52

Lê Thị Hường

1204969209

11

THPT Phù Yên

 

53

Mai Thảo Nguyên

1204172219

11

THPT Chuyên Sơn La

 

54

Nguyễn Thị Hà Quyên

1203962381

11

THPT Chuyên Sơn La

 

55

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

1201019339

11

THPT Mai Sơn

 

56

Hà Mạnh Cảng

1201736112

11

THPT DTNT Sơn La

 

(danh sách gồm 56 học sinh)

 

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146/QĐ-SGD&ĐT

      Sơn La, ngày 08 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập đội tuyển thi giải toán qua Internet cấp toàn quốc

năm học 2013-2014

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

            Căn cứ Quyết định số 4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông;

             Căn cứ Công văn số 8494/BGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet;

Căn cứ kết quả cuộc thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2013-2014;

             Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập đội tuyển thi giải toán qua Internet cấp toàn quốc - năm học 2013-2014 gồm 50 học sinh, trong đó: lớp 5 có 20 em; lớp 9 có 20 em; lớp 11 có 10 em (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển tổ chức ôn luyện cho các học sinh. Học sinh tự chuẩn bị máy tính xách tay để tham dự cuộc thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo điều kiện về đường mạng cho từng thí sinh dự thi.

- Thời gian thi: ngày 25/4/2014.

- Khai mạc: 16h00 ngày 24/4/2014.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kinh phí: Các đơn vị có học sinh tham gia đội tuyển có trách nhiệm đảm bảo kinh phí đưa, đón đội tuyển tham gia cuộc thi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành Phố, Mai Sơn, Mộc Châu, Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên; Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Mai Sơn, Thảo Nguyên, Mộc Lỵ và các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GDPT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Đăng Quang

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo Quyết định số 146 /QĐ-SGDĐT   ngày 08  tháng 4 năm 2014)

TT

Họ và tên

ID

Lớp

HS trường

Ghi chú

1

Lê Mạnh Tường

24906743

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

2

Trần Quang Huy

24784788

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

3

Nguyễn Thu Huyền

23355545

5

Trường Tiểu Học Lò Văn Giá, TP

 

4

Trần Hồng Đức

24150703

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

5

Nguyễn Đức Vũ

23886733

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

6

Hoàng Thùy Dương

25165868

5

Trường Tiểu Học Tô Hiệu, Mai Sơn

 

7

Nguyễn Thị Minh Hoài

23465005

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

8

Phạm An Hiếu

23879073

5

Trường Tiểu Học Chiềng Lề, TP

 

9

Nguyễn Khắc Trường Bảo

21426002

5

Trường Tiểu Học Ngọc Linh, TP

 

10

Đào Thanh Dung

25069584

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

11

Nguyễn Hồng Sơn

21416120

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

12

Vũ Minh Đức

21426673

5

Trường Tiểu Học Ngọc Linh, TP

 

13

Phạm Khôi Nguyên

26207249

5

Trường Tiểu Học Ngọc Linh, TP

 

14

Hoàng Trọng Phúc

21473723

5

Trường Tiểu Học Quyết Tâm, TP

 

15

Phạm Thanh Huyền

21426054

5

Trường Tiểu Học Ngọc Linh, TP

 

16

Nguyễn Đức Tiến

24691413

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Thuận Châu

 

17

Lê Tuấn Đạt

22406839

5

Trường Tiểu Học Chiềng Lề, TP

 

18

Nguyễn Phương Thảo

18756568

5

Trường Tiểu Học Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn

 

19

Đoàn Minh Dũng

15751844

5

Trường Tiểu Học Quyết Thắng, TP

 

20

Đinh Nhẫn Đức

23392266

5

Trường Tiểu Học Quyết Tâm, TP

 

21

Nguyễn Thành Công

19482224

9

Trường THCS Lê Quý Đôn, Mộc Châu

 

21

Trần Thị Trang

23145712

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

23

Nguyễn Thị Huyền Thư

14777613

9

Trường THCS Nguyễn Trãi, TP

 

24

Trần Hoàng Đạt

19230143

9

Trường THCS 8-4, Mộc Châu

 

25

Trần Thu Hoài

15111411

9

Trường THCS Nguyễn Trãi, TP

 

26

Vũ Xuân Trường

19163937

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

27

Bùi Diễm Hằng

19952105

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

28

Nguyễn Thế Anh Tú

26121078

9

Trường THCS 8-4, Mộc Châu

 

29

Phạm Nhật Hưng

15585674

9

Trường THCS Nguyễn Trãi, TP

 

30

Nguyễn Vũ Tiến Hoàng

23974204

9

Trường THCS Lê Quý Đôn, TP

 

31

Nguyễn Thị Mai Anh

24314301

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

32

Đinh Quốc Cường

23359845

9

Trường THCS Chiềng An, TP

 

33

Lê Đức Tùng

15023112

9

Trường THCS Nguyễn Trãi, TP

 

34

Nguyễn Đức Tuấn

20207194

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

35

Đỗ Minh Hoàng

23148510

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

36

Nguyễn Thị Thu Hà

23818572

9

Trường THCS Lý Tự Trọng, Bắc Yên

 

37

Lê Đức Minh

21199457

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

38

Hà Thị Phương Mai

23145737

9

Trường THCS Chất Lượng Cao Mai Sơn

 

39

Phạm Minh Đức

22008558

9

Trường THCS Quyết Thắng, TP

 

40

Chu Kỳ Duyên

25845625

9

Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn, Yên Châu

 

41

Lê Ngọc Tân

19646063

11

Trường THPT Thảo Nguyên

 

42

Nguyễn Thị Hạnh

25183668

11

Trường THPT Chuyên Sơn La

 

43

Phan Phúc Đức

9861688

11

Trường THPT Chuyên Sơn La

 

44

Nguyễn Đức Lương

25074515

11

Trường THPT Mai Sơn

 

45

Phạm Thị Hải Anh

25076583

11

Trường THPT Mộc Lỵ

 

46

Vũ Mai Hồng

15161659

11

Trường THPT Mộc Lỵ

 

47

Lê Anh Tuấn

23918893

11

Trường THPT Mộc Lỵ

 

48

Nguyễn Thị Bích Ngọc

25094352

11

Trường THPT Thảo Nguyên

 

49

Nguyễn Quốc Cường

14731201

11

Trường THPT Mai Sơn

 

50

Mai Khánh Toàn

14676892

11

Trường THPT Mộc Lỵ

 

 

(danh sách gồm 50 học sinh)


 

 

 

 

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng