Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Bảy, Ngày 22-07-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

8a 0a 1a 6a 3a 6a
vtoday  Trực tuyến: 62
vall  Tất cả: 801.636

Công văn số 78/PGDĐT-TCCB ngày 26/5/2014 V/v bình xét, lập danh sách cán bộ, giáo viên được cử đi học tập kinh nghiệm theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP hè năm 2014
27-05-2014

Căn cứ Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006; Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đưa cán bộ, giáo viên đi học tập năm 2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện một số việc sau:

Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể lãnh đạo; cán bộ lãnh đạo, quản lý, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68 trong các trường học trực thuộc UBND huyện Thuận Châu năm học 2013-2014
23-05-2014

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; các Nghị định của Chính phủ: Số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ;

Giấy mời số 11/GM-PGDĐT ngày 22/5/2014 tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Thuận Châu (thay đổi thời gian từ 8h00 sang 14h00)
22-05-2014

1. Thành phần: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và các trường PTDT bán trú trong toàn huyện. 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 28/5/2014. 3. Địa điểm: Tại Nhà văn hóa huyện Thuận Châu.

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng