Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 9a 0a 9a
vtoday  Trực tuyến: 28
vall  Tất cả: 919.909

Trang chủ»Tổ chức - Cán bộ

Thông báo Số: 380/TB-NV ngày 11/6/2014 Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tổ chức tại huyện Thuận Châu khóa 2 - Năm 2014

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

tổ chức tại huyện Thuận Châu khóa 2 - Năm 2014

          Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-SNV ngày 11/6/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên K2 huyện Thuận Châu;

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND huyện về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Thuận Châu năm 2014, phòng Nội vụ huyện thông báo triệu tập học viên tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên K2 tại huyện Thuận Châu, cụ thể như sau:

1. Ông, bà………………………..; đơn vị công tác:………………………… được Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, UBND huyện Thuận Châu cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên K2 mở tại huyện Thuận Châu năm 2014.

2. Thời gian, địa điểm, hồ sơ nhập học:

2.1. Thời gian: Ngày 20 tháng 6 năm 2014.

2.2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thuận Châu.

2.3. Hồ sơ nhập học gồm:

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học;

- Bản sao công chứng Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức;

- 02 ảnh 3x4 (ghi rõ ngày, tháng, năm sinh, đơn vị công tác sau ảnh).

          3. Khai giảng và học: Bắt đầu từ 7h30’ ngày 23/6/2014; Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Thuận Châu.

4. Học phí: 1.550.000 đ/học viên/khóa học. Học viên nộp toàn bộ học phí một lần theo phương thức: Bằng tiền mặt. Nộp khi làm thủ tục nhập học.

Phòng Nội vụ huyện thông báo để ông, bà...................................... được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Cá nhân được cử đi học;

- Lưu: VT, Cảnh (90b).

 

 

                                                                             Nguyễn Văn Tải

 

 

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG
KIẾN THỨC QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2014
(Kèm theo Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 21/5/2014 của UBND huyện)
       
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Ngọc Quang Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
2 Vì Thị Nguyệt Viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo
3 Hoàng Thị Phiên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Ly
4 Cao Thị Xuyến Hiệu trưởng Trường Mầm non Phượng Hồng Cụ Cang
5 Phạm Thị Hà Hiệu trưởng  Trường Mầm non Hoạ Mi Chiềng Pấc
6 Huỳnh Thị Hải Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban Tông Lạnh 1
7 Đoàn Thị Nga Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban Tông Lạnh 2
8 Hà Thị Ngát Hiệu trưởng Trường Mầm non Ban Mai Thôm Mòn
9 Tô Thuý Hà Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca Thị trấn
10 Vũ Thị Hoa Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị Sáu Chiềng Pha
11 Lường Thị Hồng Doan Hiệu trưởng Trường Mầm non Lái Lè
12 Phạm Thị Lan Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuỷ Tiên Bình Thuận 
13 Nguyễn Thị Nguyệt Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai Tông Cọ
14 Hà Thị Lanh Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen Bon Phặng
15 Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Trãi Ninh Thuận
16 Trần Thị Thường Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai Mường É
17 Quàng Thị Thuông Hiệu trưởng Trường Mầm non 2/9 Bó Mười A
18 Lèo Thị Minh Hiệu trưởng Trường Mầm non 8/3 Bó Mười B
19 Lò Thị Duyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Lan Mường Khiêng I
20 Bùi Thị Hiền Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan Chiềng Ngàm
21 Lưu Thị Mỹ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sữa Muổi Nọi
22 Bùi Thị Xuấn Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương Noong Lay
23 Mè Thị Việt Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Sao Púng Tra
24 Lê Thị Bốn Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Đồng Chiềng Bôm
25 Dương Thị Hoa Hiệu trưởng Trường Mầm non Co Tòng
26 Nguyễn Thị Hồng Đoan Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non Bản Lầm
27 Trần Thị Tám Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Hẹ
28 Vũ Thị Duyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Sanh Pài
29 Ngô Thị Hảo Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6 Nậm Lầu
30 Bùi Thọ Toản Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn
31 Lò Văn Diêu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cụ Cang
32 Đàm Văn Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Pấc
33 Đàm Trang Nhung Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tông Lạnh 2
34 Đỗ Đình Hùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liệp Tè
35 Phạm Thị Tuyết Vân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bon Phặng
36 Nguyễn Văn Hùng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường É 2
37 Phạm Ngọc Đĩnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tông Cọ
38 Nguyễn Duy Đông Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Ngàm
39 Vũ Văn Sơn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Muổi Nọi
40 Đào Trọng Tam Hiệu trưởng Trường Tiểu học Noong Lay
41 Nguyễn Thị Chín Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bó Mười A
42 Nguyễn Mạnh Hà Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bó Mười B
43 Lỗ Trắc Quyết Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Khiêng 1
44 Bạc Cầm Du Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Khiêng 2
45 Nguyễn Văn Đoan Hiệu trưởng Trường Tiểu học Co Tòng
46 Vũ Văn Quyển Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Pá Lông
47 Tống Văn Thùy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Bôm
48 Đỗ Thị Phượng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Co Mạ 1
49 Nguyễn Thế Mạnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Co Mạ 2
50 Vũ Thị Kim Nhung Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bon Phặng
51 Nguyễn Thị Lan Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn
52 Lê Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Ly
53 Trần Văn Kiên Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Long Hẹ
54 Lò Văn Chinh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng La
55 Nguyễn Viết Quân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sanh Pài
56 Hoàng Văn Huấn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Bám II
57 Đặng Thị Tuyết Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Pấc
58 Trần Kông Khanh Hiệu trưởng Trường THCS Tông Lạnh
59 Nguyễn Văn Phẩm Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An
60 Chu Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bản Lầm
61 Đoàn Văn Chiểu Hiệu trưởng Trường THCS Liệp Tè
62 Lường Pheng Nèn Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Pha
63 Đinh Duy Hoan Hiệu trưởng Trường THCS Mường É
64 Lèo Văn Thươi Hiệu trưởng Trường THCS Bó Mười B
65 Đỗ Xuân Vinh Hiệu trưởng Trường THCS Muổi Nọi
66 Đỗ Long Hiệu trưởng Trường THCS Bon Phặng
67 Lưu Thanh Long Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thuận
68 Trần Thị Thoa Hiệu trưởng Trường THCS Phổng Lăng
69 Đỗ Văn Hưng Hiệu trưởng Trường THCS Púng Tra
70 Nguyễn Ngọc Thanh Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng La
71 Hoàng Tú Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Ngàm
72 Bạc Cầm Ly Hiệu trưởng Trường THCS Noong Lay
73 Vũ Văn Hán Hiệu trưởng Trường THCS Mường Khiêng
74 Nguyễn Duy Vinh Hiệu trưởng Trường THCS Bó Mười A
75 Đỗ Văn Bưởng Hiệu trưởng Trường THCS Mường Bám
76 Lê Xuân Học Hiệu trưởng Trường THCS Long Hẹ
77 Lê Thế Công Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Co Tòng
78 Đinh Văn Tuy Hiệu trưởng Trường THCS Pá Lông
79 Phạm Ngọc Tuân Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Co Mạ
80 Nguyễn Văn Bình Hiệu trưởng Trường THCS Nậm Lầu
81 Lê Quốc Trung Hiệu trưởng Trường THCS Phổng Lập
82 Trần Thành Trung Hiệu trưởng Trường THCS É Tòng
83 Ứng Văn Kiên Hiệu trưởng Trường THCS Bản Lầm
84 Đinh Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Ly
85 Hà Trang Nhung Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT
86 Phạm Thị Thanh Hường Dự báo viên Trạm Bảo vệ thực vật huyện

Tải thông báo tại đây:

Tải danh sách tại đây:

Các tin khác

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng