Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 1a 9a 9a 4a 2a
vtoday  Trực tuyến: 42
vall  Tất cả: 919.942

Trang chủ»Văn Bản Mới Cần Biết

Công văn số 287/SGDĐT-KHTC V/v thực hiện chi trả kinh phí cho học sinh trúng tuyển vào các trường đại học; cao đẳng, cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 287/SGDĐT-KHTC

V/v thực hiện chi trả kinh phí cho học sinh trúng tuyển vào các trường đại học; cao đẳng, cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề theo Nghị quyết 223/2008/NQ-HĐND tỉnh

  

          Sơn La, ngày 18  tháng 4 năm 2014

 

 

                              

                           

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.

 

          Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 81/SGDĐT-KHTC ngày 17/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện chi trả kinh phí chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ năm 2014. Tuy nhiên, trong thời gian qua có nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ (theo quy định tại mục 4.4, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết 223/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh) đến Sở để hỏi về việc chi trả chính sách hỗ trợ và phản ánh về việc chưa được các Phòng Giáo dục và Đào tạo giải thích thỏa đáng về thủ tục, hồ sơ.

Để việc chi trả chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La nói chung và chính sách hỗ trợ cho học sinh trúng tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tại các huyện, thành phố nói riêng được thuận lợi và giảm bớt khó khăn cho đối tượng thụ hưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hướng dẫn để Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thực hiện việc chi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh cụ thể như sau:

          1. Đối tượng hỗ trợ (theo quy định tại mục 4.4, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết 223/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh): 

Học sinh là người dân tộc: Mông, Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Sinh Mun, Lào; học sinh là con liệt sỹ, con thương binh hạng 1/4, trúng tuyển qua kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển vào các trường đại học; cao đẳng, cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề được hỗ trợ 1 lần cho cả khoá học.

          2. Mức hỗ trợ

          -  Trúng tuyển vào trường đại học: 3.000.000đồng/1 học sinh.

            -  Trúng tuyển vào trường cao đẳng, cao đẳng nghề: 2.000.000đồng/1 học sinh.

          - Trúng tuyển vào trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề: 1.000.000đồng/1học sinh.

            -  Riêng học sinh nữ trúng tuyển được hỗ trợ thêm: 1.000.000đồng/1 học sinh.

          3. Hồ sơ cấp phát gồm

           - Bản photo có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học (đối với các học sinh theo học chế độ cử tuyển).

 -  Hồ sơ trúng tuyển.

-  Giấy báo nhập học.

-  Giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh.

-  Bản gốc giấy xác nhận là sinh viên đang học tại trường.

4. Thời gian thực hiện

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố: Thực hiện chi trả cho học sinh trúng tuyển vào các trường đại học; cao đẳng, cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề từ năm học 2013 - 2014.

 - Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chi trả cho học sinh trúng tuyển vào các trường đại học; cao đẳng, cao đẳng nghề; trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề từ năm học 2012 - 2013 trở về trước (đối với những học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ).

5. Kinh phí thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố lập dự toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định, cấp kinh phí để thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho học sinh thuộc các đối tượng trên theo đúng quy định tại Nghị quyết số 223/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

           Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thông báo để học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng biết và thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ theo quy định./.

           

Nơi nhận:                                                                         - Như trên;

- Lưu: VT, KH-TC.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoàng

 

Các tin khác

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng