Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Năm, Ngày 19-10-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

1a 0a 0a 6a 1a 6a 9a
vtoday  Trực tuyến: 21
vall  Tất cả: 1.006.169

Trang chủ»Văn Bản Mới Cần Biết

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

 

 
 
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2013 về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: Tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động thanh tra giáo dục.

Theo đó, đối tượng thanh tra là cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề không thuộc đối tượng thanh tra giáo dục.

Nguyên tắc hoạt động thanh tra giáo dục như sau: Hoạt động thanh tra giáo dục phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; Kết hợp giữa thanh tra nhà nước, thanh tra nội bộ của cơ sở giáo dục và thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này./.

 

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng