Friday, 14/12/2018 - 21:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi:    Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Trung tâm GDNN - GDTX; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
10/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trường học trực thuộc.

Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày hiệu lực:
06/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:    Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực