Thursday, 15/11/2018 - 15:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố, Sông Mã, Phù Yên, Mộc Châu;  Hiệu trưởng  các Trường Mầm non Huy Thượng, Gia Phù, Hoa Hồng,  Tân Lang huyện Phù Yên

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La, Mai Sơn, Bắc Yên, Mộc Châu; Hiệu trưởng các Trường Tiểu học Thị Trấn Bắc Yên, PTDTBT-TH Xã Hồng Ngài, Tiểu học Phiêng Ban 2 huyện Bắc Yên

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
23/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực