Friday, 14/12/2018 - 21:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh

Ngày ban hành:
03/10/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
27/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2017
Ngày hiệu lực:
18/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực