Sunday, 21/10/2018 - 23:57|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
12/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các đơn vị trường học có phương an phòng chống đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực