Friday, 14/12/2018 - 22:50|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
03/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
08/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh

Ngày ban hành:
03/10/2017
Ngày hiệu lực:
29/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực