Friday, 14/12/2018 - 22:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các phòng chuyên môn, chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:   Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực