Tuesday, 16/10/2018 - 10:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sơn La, Mai Sơn, Bắc Yên, Mộc Châu; Hiệu trưởng các Trường Tiểu học Thị Trấn Bắc Yên, PTDTBT-TH Xã Hồng Ngài, Tiểu học Phiêng Ban 2 huyện Bắc Yên

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
23/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Các Phòng Giáo dục và Đào tạo 06 huyện biên giới; Các đơn vị trực thuộc Sở của 06 huyện biên giới.

Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực