Thursday, 15/11/2018 - 15:44|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
24/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
23/11/2017
Ngày hiệu lực:
23/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Các Phòng Giáo dục và Đào tạo 06 huyện biên giới; Các đơn vị trực thuộc Sở của 06 huyện biên giới.

Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

      Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 07/11/2017 của Ban Chỉ đạo 2968 về việc Triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDSnăm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDSnăm 2017

Ngày ban hành:
20/11/2017
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực