Sunday, 21/10/2018 - 23:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:     Các Trường trung học phổ thông;  Các Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT.

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
13/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực