Wednesday, 19/12/2018 - 20:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trường học

Ngày ban hành:
16/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực