Sunday, 21/10/2018 - 23:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi:   Phòng giáo dục và đào tạo các huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc.

Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
15/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:     Các Trường trung học phổ thông;  Các Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT.

Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực