Monday, 22/10/2018 - 00:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Thực hiện nội dung yêu cầu ngày 27/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số liệu liên quan đến học sinh dân tộc thiểu số năm học 2016 - 2017.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các các trường Tiểu học thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu vào các biểu thống kê (đính kèm) gửi về địa chỉ loquynh983@gmail.com.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 02/10/2017. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Trường Tiểu học nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời./.

Ngày ban hành:
28/09/2017
Ngày hiệu lực:
28/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực