Tuesday, 13/11/2018 - 14:16|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Số: 14/PGDĐT

V/v tăng cường giám sát, phòng, chống bệnh Tay chân miệng.

Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
24/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/01/2018
Ngày hiệu lực:
24/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực