Monday, 27/05/2019 - 04:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

      Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 07/11/2017 của Ban Chỉ đạo 2968 về việc Triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDSnăm 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDSnăm 2017

Ngày ban hành:
20/11/2017
Ngày hiệu lực:
17/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

         Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh

Ngày ban hành:
20/11/2017
Ngày hiệu lực:
14/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

          Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn Chương  trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2017

Ngày ban hành:
20/11/2017
Ngày hiệu lực:
16/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực